Søk barnehageplass

Vi har noen ledige plasser fra høsten 2017. Alle  som skal søke om barnehageplass gjør dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Almemoen FUS barnehage må du søke via samordnet opptak. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Almemoen FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Ringerike kommune. Frist for å søke til hovedopptaket er 1.mars 2017.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: ringerike.kommune.no Søk via opptaksportalen.

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Almemoen FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder Ida Unstad tlf.90709551